Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)

2.Acceptatie van de voorwaarden

De klant accepteert deze algemene voorwaarden en gaat er mee akkoord zodra hij een bestelling plaatst. De verdragsluitende partijen stemmen ermee in gebonden te zijn aan de Oostenrijkse wetgeving. Indien de consument zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het nationale grondgebied heeft of op het nationale grondgebied werkzaam is, kan een vordering tegen hem uitsluitend worden ingesteld door de bevoegde rechtbank die bevoegd is voor het arrondissement waarin hij zijn woonplaats, gewone verblijfplaats heeft. woonplaats of standplaats; dit is niet van toepassing op juridische geschillen die al zijn ontstaan.

3. Beperkingsclausule

Het opnemen van eventuele voorwaarden door de klant, die van deze algemene voorwaarden afwijken, wordt afgewezen tenzij uitdrukkelijk aanvaard door niceshops GmbH

Contractsluiting

4.1 De productpresentatie op de website vormt geen aanbod in juridische zin. Het is een uitnodiging aan de klant om zelf een aanbod te doen. Het aanbod in juridische zin doet de klant door het plaatsen van een bestelling. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling vindt plaats samen met de acceptatie van de bestelling, onmiddellijk na verzending via een geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging is het koopcontract tot stand gekomen.

4.2 In het overzicht van het assortiment van de online shop www.nooitmeerzweten.nl kan de klant de/het gewenste product(en) selecteren door op de knop "In winkelmandje" te klikken. De geselecteerde goederen worden tijdens het bezoek van de klant in de winkelwagen opgeslagen op de website www.nooitmeerzweten.nl. Door op de knop "Naar kassa" te klikken naast de goederen in het winkelmandje, gaat het bestelproces verder. Op de volgende pagina wordt de klant gevraagd zich aan te melden bij de online shop, als hij al een account heeft, of om zich nieuw te registreren. De klant selecteert vervolgens de bezorglocatie en de betaalmethode van zijn keuze en voert de gegevens in die nodig zijn voor de betaling. Bij het kiezen van externe betaaldiensten, zoals PayPal, wordt de klant doorgestuurd naar de externe website van de betreffende betalingsdienstaanbieder. Voordat de bestelling wordt geplaatst, worden de gegevens die relevant zijn voor de bestelling samengevat in een "besteloverzicht". Het staat de klant vrij om zijn gegevens nogmaals in het besteloverzicht te controleren en zo nodig te corrigeren, voordat hij zijn bestelling, door op de knop "Verzenden & Betalen" te klikken, naar niceshops GmbH verzendt. Door op de knop "Verzenden & Betalen" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de goederen die door hem zijn geselecteerd te kopen.

4.3 niceshops GmbH zal na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven, waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en de inhoud ervan wordt weergegeven (hierna "Orderbevestiging" genoemd). De orderbevestiging houdt geen aanvaarding in van het aankoopaanbod van de klant door niceshops GmbH. Als niceshops GmbH weigert het contract te sluiten, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht via e-mail.

5. Opslag van de contracttext

De tekst van het contract, dat wil zeggen de gegevens van de klant en het bestelproces, wordt opgeslagen door niceshops GmbH en kunnen door de klant worden bekeken onder de link "Mijn account" of "Mijn bestellingen". Daarnaast stuurt niceshops GmbH een orderbevestiging en deze algemene voorwaarden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven.

6. Annulerings-/herroepingsrecht

De bestelde goederen kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van reden worden geretourneerd. Gedetailleerde informatie over ons retourbeleid vindt u hier . Bovendien wordt de retourperiode verlengd tot 16 dagen. Daarom heeft de klant in totaal 30 dagen om de bestelde goederen te retourneren.

Annuleringsvoorwaarden

Het volgende annuleringsbeleid is van toepassing op contracten voor goederen die in een pakket per post kunnen worden verzonden.

Herroepingsrecht voor pakketgoederen

Als consument heb je het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop de goederen in bezit zijn genomen door u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring sturen van uw beslissing om het contract te annuleren, in de vorm van een brief, e-mail of fax naar

niceshops GmbH
c/o Spedition Koenig
Fatting 11
94113 - Tiefenbach
DE

E-mail nooitmeerzweten@byebye-sweat.com

Fax: (+43) 720 710740 9000

U kunt dit doen door ons sjabloonformulier te gebruiken als u dat wilt. Het is voldoende om ons te informeren dat u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Wanneer u dit contract opzegt, worden alle ontvangen betalingen, inclusief de verzendkosten (exclusief extra verzendkosten wanneer u een andere verzendservice hebt gekozen die niet voldoet aan onze standaard verzendservice), terugbetaald. De terugbetaling vindt plaats binnen veertien dagen nadat wij van u op de hoogte zijn gesteld van de annulering. Dezelfde betaalmethode die bij de oorspronkelijke transactie is gebruikt, wordt opnieuw gebruikt om de terugbetaling uit te voeren, tenzij anders met u is overeengekomen. Er worden in geen geval kosten in rekening gebracht in verband met deze terugbetaling. We kunnen uw terugbetaling uitstellen totdat we de goederen in kwestie hebben ontvangen of eerder wanneer is aangetoond dat de goederen onderweg zijn.

Je hebt veertien dagen, nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering, om de goederen terug te sturen naar ons magazijn

niceshops GmbH
c/o Spedition Koenig
Fatting 11
94113 - Tiefenbach
DE

De deadline is gehaald wanneer u de goederen verzendt vóór de vervaldatum van de herroepingstermijn van veertien dagen. Retourzendingen vanuit de volgende landen zijn gratis:

Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koningkrijk.

Retourzendingen uit Italië, Zwitserland en andere landen die hierboven niet worden genoemd, moeten door de consument worden betaald.

Contracten met betrekking tot de levering van goederen die niet voorgemonteerd zijn en die individuele selectie of specificatie door de klant vereisen voor de fabricage of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant, kunnen niet worden geannuleerd.

Gedetailleerde informatie over retouren vindt u hier .

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten :

  1. Overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen die niet voorgemonteerd zijn en die individuele selectie of specificatie door de consument vereisen voor de vervaardiging ervan of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
  2. Contracten met betrekking tot de levering van bederfelijke goederen of goederen met een korte houdbaarheidsperiode,
  3. Contracten met betrekking tot de levering van goederen die zijn geopend of gebruikt en die daarom niet kunnen worden geretourneerd om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming,
  4. Overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen die door hun samenstelling onscheidbaar zijn met andere goederen,
  5. Contracten met betrekking tot de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs werd overeengekomen bij het sluiten van het contract en die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van het contract kunnen worden verzonden, en waarvan de waarde op de markt fluctueert, waarop de handelaar geen invloed heeft,
  6. Overeenkomsten met betrekking tot de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, waarbij de verzegeling na levering is verwijderd,
  7. Overeenkomsten met betrekking tot de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Klik hier om het sjabloon voor het opzegformulier te downloaden.

Einde van het annuleringsbeleid.

7. Prijzen

1. Alle prijzen zijn totaalprijzen; ze omvatten de verpakkingskosten evenals de wettelijke omzetbelasting (btw).

2. Prijsfouten voorbehouden. Als de juiste prijs hoger is, wordt er contact opgenomen met de klant; in dit geval kan een contract alleen worden gesloten als de klant wil kopen tegen de werkelijke prijs. Als de juiste prijs lager is, wordt deze prijs in rekening gebracht.

8. Verzendkosten

1. Naast de vermelde productprijzen worden verzendkosten berekend. Meer informatie over het bedrag van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen. De toepasselijke btw is inbegrepen in de verzendkosten.

2. Bij betaling onder rembours zijn de rembourskosten extra. Dezen worden niet aan de klant in rekening gebracht, maar hij moet ze rechtstreeks aan de bezorger betalen.

9. Leveringsvoorwaarden

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de levering uitgevoerd op het door de klant opgegeven adres. Wij leveren ook aan pakketstations.

2. De geschatte levertijd wordt direct in het winkelmandje aangegeven. Bij vooruitbetaling gaat de leveringstermijn één dag na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van niceshops GmbH in. Voor betaling onder rembours of factuuraankoop, begint de leveringstermijn één dag na de datum van het sluiten van het contract. In andere gevallen begint de leveringstermijn één dag na ontvangst van de bestelling.

3. niceshops GmbHis niet verantwoordelijk wanneer er zich bij leveranciers of fabrikanten problemen voordoen ten aanzien van de. Als levering of naleving van een overeengekomen levertijd onmogelijk is vanwege omstandigheden buiten de schuld van niceshops GmbH om, heeft niceshops GmbH het recht om het contract in zijn geheel of gedeeltelijk te herroepen. niceshops GmbH zal de klant onmiddellijk informeren. Schadeclaims zijn in dit geval uitgesloten. Over bestaande leveringsbeperkingen zal de klant vóór het begin van het leveringsproces worden geïnformeerd.

10. Vervaldatum en eigendomsvoorbehoud

1. De aankoopprijs is uiterlijk bij levering van de goederen verschuldigd.

2. Tot de volledige betaling is voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van niceshops GmbH.

11. Betalingsvoorwaarden

1. niceshops GmbH accepteert de volgende betaalmethoden:

2. Vooruitbetalingen dienen door de klant te worden voldaan binnen 14 dagen nadat het contract is gesloten. De overschrijving dient te geschieden op de bankrekening van niceshops GmbH (de bankgegevens worden verstrekt in de e-mail met de bestelbevestiging en weergegeven in het Impressum.) De verzending vindt plaats na ontvangst van de betaling.

5. Bij betaling per creditcard wordt uw creditcard na het afronden van de bestelling belast. Dit gebeurt ook meteen, wanneer wij de goederen niet op voorraad hebben en pas na enkele dagen kunnen versturen. Onze samenwerkingspartner hiervoor is Six Payment Services. Informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

6. PayPal - U betaalt het factuurbedrag via de online-aanbieder PayPal. U moet daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren. Na legitimatie met de inloggegevens kunt u de betaling aan ons bevestigen. Verdere instructie krijgt u tijdens het bestelproces. Informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

12. Garantie

1. Tenzij anders vermeld, zijn de algemene wettelijke bepalingen van toepassing.

2. De garantie is uitgesloten in het geval van defecten veroorzaakt door de klant. Dit is met name het geval bij onjuist gebruik, onjuiste bediening of niet-geautoriseerde reparatiepogingen.

3. De verkorte verjaringstermijn is niet van toepassing op schade die het gevolg is van een grof nalatig plichtsverzuim van niceshops GmbH of van een opzettelijk grof of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van niceshops GmbH. De verkorte verjaringstermijn geldt verder niet voor schadeclaims op basis van nalatige of opzettelijke schending van belangrijke contractuele verplichtingen. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen wiens nakoming pas een correcte uitvoering van het contract mogelijk maken en op het nakomen waarvan de klant in alle redelijkheid op mag vertrouwen.

4. Wanneer goederen worden afgeleverd met duidelijke transportschade, dan dient u deze schade meteen te reclameren bij de bezorger en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Het niet reclameren of contact opnemen heeft geen consequenties voor de wettelijke garantieaanspraken van consumenten en dient slechts ter ondersteuning van de aanbieder om zijn aanspraken ten opzichte van de met het leveren van de goederen belaste bedrijf of de verzekering geldend te maken.

5. Voor zover er een fabrieksgarantie bestaat, moet de klant de claims die hieruit voortvloeien rechtstreeks bij de klant indienen. De aansprakelijkheid van niceshops GmbH onder de garantie is uitgesloten.

13. Vrijwaring

1. Schadeclaims tegen niceshops GmbH zijn uitgesloten, zolang niceshops GmbH of hun plaatsvervangende agenten niet opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld.

<p>2. Onverlet blijft de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid als gevolg van nalatige of opzettelijke schending van belangrijke contractuele verplichtingen, of indien conform de productaansprakelijkheidswetgeving of vanwege nalatigheid bij het afsluiten van het contact of vanwege overig plichtsverzuim of onrechtmatige aanspraken op vergoeding van materiële schade van verplichte aansprakelijkheid sprake is..Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen wiens nakoming pas een correcte uitvoering van het contract mogelijk maken en op het nakomen waarvan de klant in alle redelijkheid op mag vertrouwen.</p>

14. Recht op verrekening, recht van retentie<

1. De klant heeft geen recht op verrekening van onze vorderingen, tenzij de tegenvorderingen van de klant rechtsgeldig zijn vastgesteld, of onbetwist zijn. De klant heeft ook het recht om te verrekenen met onze vorderingen als hij claims voor gebreken of tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract claimt.

2. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op hetzelfde koopcontract.

15. Privacybeleid

Gegevensbeschermingsbepalingen zijn opgenomen in het Privacybeleid.

16. Bescherming van minderjarigen

De afgifte van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is bij wet verboden. Onze aanbiedingen met betrekking tot alcohol zijn daarom exclusief voor volwassenen. Met uw bestelling bevestigt u dat de ontvanger van de goederen ouder is dan 18 jaar.

17. Wijziging van de algemene voorwaarden / wijzigingsvoorbehoud

Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk is voor de eliminatie van naderhand optredende gelijkwaardigheidsstoornissen of voor aanpassing aan veranderde wettelijke of technische randvoorwaarden We informeren de klant over een wijziging op het laatst bekende e-mailadres van de klant door de inhoud van de gewijzigde regelingen te melden. De wijziging wordt een integraal onderdeel van het contract wanneer de klantniet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging van het contract schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de opname in het contract.

Splitsbaarheidsclausule

Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zou zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Contracttaal

De beschikbare taal voor het contract is Nederlands